GRANIT

Granit är en magmatisk djupbergart. Det vill säga den bildas av magma. Djupt nere i jorden genomgår den en långsam avkylnings process. Granit kan ha en grovkornig struktur och består av kiseldioxidrika mineraler som fältspat och kvarts. Det är mycket hård och nästan fritt från sprickor. Man kan använda granit både inom- och utomhus.