MARMOR

Marmor bildas genom att kalksten utsätts för högt tryck och hög temperatur. Eftersom marmor är en relativ lättarbetad bergart och har ett tilltalande utseende har man använt som byggnadssten och ornamentsten över hela världen under tusentals år.

Den är rekommenderad för inomhus användning med sina varma och vackra färger och fina struktur som är svårt hitta i granit.